AJUNTAMENT DE SANT BOI

Cuidem Sant Boi

Cuidem Sant Boi és una marca i gràfica que s’utilitza per donar diferents missatges sobre un mateix tema, en aquest cas, el Medi Ambient i els residus. Dintre del projecte s’han realitzat adaptacions per busos, contenidors, imans, fulletons, flyers, cartells...