top of page

AJUNTAMENT DE SANT BOI

Cuidem Sant Boi

Cuidem Sant Boi és una marca i una gràfica que s’utilitza per donar diferents missatges sobre un mateix tema, en aquest cas, el medi ambient i els residus. Dintre del projecte s’han realitzat adaptacions per a autobusos, contenidors, imants, fullets, fulls de mà, cartells...

 

bottom of page