AJUNTAMENT DE SANT BOI

Mostra de Jazz

Disseny de la gràfica per a la Mostra de Jazz de Sant Boi de 2017.